Beer-Naise.se

Jag skriver, därför finns jag

Personlig assistans - ett bra stöd

Ett bra stöd som finns för personer med omfattande funktionsnedsättningar, det är personlig assistans. Detta så att dessa personer ska kunna leva på ett sätt som alla andra.  Det finns idag personlig assistans för äldre i Malmö, så väl som det finns för barn. Assistansen utgår alltid från individens behov. Därför kan det skilja sig åt en hel del, beroende på vem det är som behöver ha personlig assistans.

Insatsen innebär hjälp med grundläggande behov

Personlig assistans har mycket fokus på att vara ett stöd till personer som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov. Detta har bland annat att göra med personens personliga hygien, att äta, att kommuncera, klä av och på sig och mycket mer.

Målet med personlig assistans är att den enskilde ska kunna leva ett liv som andra.

Att bli beviljad personlig assistans

Kommunen och staten delar på ansvaret för personlig assistans. Har personen i fråga behov av hjälp med grundläggande behov mindre än 20 timmar per vecka, då är det en LSS-handläggare eller biståndshandläggare i kommunen som beslutar om rätten till personlig assistans. Är det däremot så att personen i fråga har behov av hjälp mer än 20 timmar per vecka, då är det som så att bedömningen sker hos Försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken, SFB.

Assistansanvändaren har valet ett själv administrera sin assistans och kan då anställa en eller flera personliga assistenter. Sedan går det även att låta kommunen eller en privat assistansanordnare sköta den personliga assistansen.

15 Mar 2023