Beer-Naise.se

Jag skriver, därför finns jag

Projekthantering

Inom företagsvärlden är det ofta tal om projekthantering och att leda projekt. Det finns mängder av olika kurser och utbildningar inom detta ämne. Ofta är ett projekt ett uppdrag som en tillfällig grupp, gör under en tidsbegränsad period för att komma fram till ett i förväg bestämt resultat. Med projekthantering och projekt kan man analysera och komma fram till saker på ett bra sätt. Dock kan projekt handla om så mycket mer. En resa kan läggas upp som ett projekt, tänk exempelvis Columbus och hans upptäckarresor. Det var tvunget att läggas som ett projekt för att kunna genomföras på rätt sätt. Att bygga något eller anlägga något är även det ett projekt. Det kan vara allt från hus, broar till vägar bland annat. För att kunna leda ett projekt, så krävs det någon som kan projektledning och projekthantering.

Gå en utbildning i projekthantering

För den som vill lära sig med om projekt och hur man går tillväga för att leda ett, så är en utbildning inom detta inte fel att ta. Det finns även kurser som är kortare som tar upp vissa delar. Hos Ledar- & Projekthantering i Sverige AB, eller LP, så finns det utbildningar och kurser inom projekthantering. De har bland annat certifieringar inom PMP- och IPMA som gör att de kan erbjuda förstklassiga utbildningar.

Att leda ett projekt

Projektledning och projekthantering och att leda ett projekt är något en del kan sedan innan. För en del är det helt nytt. Ska du leda ett projekt och inte har några kunskaper alls eller om du behöver addera mer kunskaper så är det bra att gå en projektledarutbildning. Med en sådan utbildning får man rätt verktyg.

8 Jun 2016